MAGNUSPHARM.COM.PL

GOLDPHARM SP. z o.o.
Łódź ul. Kopernika 38
Tel. 0-42 253-18-18
NIP 727-280-85-47
Regon 366131709
Numer KRS: 0000653937

Firma
 • Właścicielem Sklepu internetowego Magnuspharm.com.pl jest:GOLDPHARM SP. z o.o.
  Łódź ul. Kopernika 38
  Tel. 0-42 253-18-18
  NIP 727-280-85-47
  Regon 366131709
  Numer KRS: 0000653937
 •  GOLDPHARM Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za realizacje zamówień składanych przez klientów zwanych dalej „Kupującymi” i obsługę Magnuspharm.com.pl.
OFERTA
 • Magnuspharm.com.pl prowadzi sprzedaż kosmetyków oraz produktów leczniczych i materialów medycznych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski, dostępnych bez recepty.
 •  Wszystkie ceny prezentowane w Magnuspharm.com.pl sa cenami brutto podanymi w zlotych polskich i obowiazują w momencie skladania zamówienia.
 •  Ilość produktów promocyjnych jest scisle okreslona. Promocja trwa do czasu ich wyczerpania. Magnuspharm.com.pl zastrzega sobie mozliwosc odmowy realizacji sprzedazy produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym Kupujacy zostanie powiadomiony droga mailowa lub telefonicznie.
 •  Uzyte w serwisie nazwy produktów i marek, znaki graficzne sa wlasnoscia firm i sa prezentowane w celach informacyjnych.
 •  Opisy do produktów oferowanych w Magnuspharm.com.pl sluza celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z ulotka dolaczona do opakowania, a w razie watpliwosci skonsultowac sie z lekarzem lub farmaceuta.
 •  Opakowania produktów na zdjeciach sporadycznie moga róznic sie od opakowan rzeczywistych ze wzgledu na zmiany dokonane przez producentów.
 •  O wyjatkowych przypadkach braku towaru wyniklych z przyczyn niezaleznych od Magnuspharm.com.pl (brak produktu w hurtowni, wycofanie produktu z obrotu itp.) Kupujacy zostanie poinformowany droga telefoniczna lub elektroniczna.
 •   Dokumentem potwierdzajacym sprzedaz produktu jest paragon fiskalny lub na zyczenie klienta faktura VAT.
 •  Magnuspharm.com.pl zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian w ofercie.

ZAMÓWIENIA
 • Zamówienia w Magnuspharm.com.pl mozna skladac 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.
 • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidlowe wypelnienie formularza adresowego dodatkowo z podaniem adresu email.
 • Kazde zlozone przez Kupujacego zamówienie potwierdzamy emailem z informacja o jego przyjeciu.
 • Do poprawnej realizacji zamówienia oprócz danych adresowych i kontaktowych oraz wybranych towarów i ich ilosci niezbedne jest wybranie sposobu transportu oraz sposobu platnosci.
 • W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.
 • Magnuspharm.com.pl moze prosic o potwierdzenie zlozonego zamówienia za posrednictwem poczty elektronicznej. W takich przypadkach niepotwierdzone zamówienia nie beda realizowane. Magnuspharm.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówien z niepelnymi danymi lub z danymi budzacymi watpliwosci.
 • W przypadku trudnosci z realizacja zamówienia z przyczyn niezaleznych od Magnuspharm.com.pl, Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.
 • W przypadku braku czesci towarów objetych zamówieniem Kupujacy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (anulowanie zamówienia, czesciowa realizacja, wydluzony czas oczekiwania).
WYSYŁKA I ZWROTY
 • Towary zakupione w Magnuspharm.com.pl, wraz z paragonem fiskalnym lub faktura VAT dostarczane są kupującemu w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Ceny przesyłek logistycznych obowiązują na terenie Polski. 
  W przypadku przesyłek zagranicznych prosimy o kontakt tel. lub email w celu ustalenia dopłaty za przesyłkę.
 • Koszty dostawy ponosi Kupujący. Kwota należności za dostawę zostaje automatycznie doliczona do rachunku Kupującego.
  W przypadku, gdy zamówienie przekracza wartość 300 złotych, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy pod warunkiem, ze nie odstąpi od umowy.
 • Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny”
 • Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem punktu 26 niniejszego regulaminu) – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając na piśmie stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Warunkiem zwrotu uiszczonej ceny przy odstąpieniu od umowy jest zwrot zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty odstąpienia w stanie niezmienionym tzn. towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym i zamkniętym fabrycznie opakowaniu.
 • Zwroty będą realizowane z uwzględnieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych tj. zgodnie z art.96 ust.5 ustawy z dn.6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. nr 53 poz.533 z 2004 r. z późniejszymi zmianami): produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego posiadającego wadę jakościowa lub niewłaściwie wydanego.
 • Po dokonaniu zwrotu towaru pieniądze przesyłane będą przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący do wysokości najniższego kosztu przesyłki oferowanego przez Magnuspharm.com.pl
 • Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem punktu 28 niniejszego regulaminu). Reklamacje mogą być przesyłane poczta elektroniczna na adres: biuro@magnuspharm.com.pl , lub listem poleconym.

Podstawa do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.

REKLAMACJE

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Magnuspharm.com.pl
Magnuspharm.com.pl i zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Magnuspharm.com.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@magnuspharm.com.pl
Magnuspharm.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Magnuspharm.com.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką internetową , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

POZOSTALE WARUNKI REGULAMINU
 • Magnuspharm.com.pl gwarantuje pełna ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych osobowych wyłącznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówień.
 • Złożenie zamówienia w Magnuspharm.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)